кочаклау


кочаклау
umarmen; mit beiden Armen m. / pl. umfassen

Татарча-алманча сүзлек. 2009.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

  • кочак — (КОЧАКЛАУ) (КОЧАКЛАШУ) – 1. Кулларның кемне дә булса сөеп күкрәккә кыскандагы торышы 2. Берәр әйберне уратып кулларны бергә тоташтырган колач 3. Берәр әйбернең кочаклап бер күтәрергә җитәрлек күләме 4. Кочакның яртысы, бер кул белән ясалган кочак …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • асылыну — 1. Түбән таба салыну. Эленү 2. Үзеңнән югары берәр нәрсәгә тотынып, гәүдәне түбән таба салындырып тору яки тартылу 3. Үлү максаты белән үз муенына бау салу 4. күч. Берәр кешегә барып сарылу, кочаклау; ялынып тагылу. Сагынып, иркәләнеп сарылу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кочу — 1. Кочаклау, кочакка алу 2. Үз эченә алу (табигать, үлем һ. б.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сарылу — 1. (Сару) 2. Үрмәле үсемлек һ. б. ш. тур. : берәр нәрсәгә чорналу, уралу. Чорналып иярү, ишле булып ябышу (үлән, аның орлыгы һ. б. тур.). Елан һ. б. ш. тур. : берәр нәрсәне гәүдәсе белән чорнап алу. Берәр нәрсә янына якын ук килү, елышып сыенып… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сыгыну — (СЫЕНДЫРУ) – 1. Яклау эзләп яки иркәләнеп берәүнең янына килү, аны кочаклау, кочагына керү һ. б. ш.. Берәр җиргә яшеренү, посу, ышыклану 2. Ярдәм итәрдәй берәр кеше янына, иминлекне тәэмин итәрдәй берәр җиргә урнашу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сыену — (СЫЕНДЫРУ) – 1. Яклау эзләп яки иркәләнеп берәүнең янына килү, аны кочаклау, кочагына керү һ. б. ш.. Берәр җиргә яшеренү, посу, ышыклану 2. Ярдәм итәрдәй берәр кеше янына, иминлекне тәэмин итәрдәй берәр җиргә урнашу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тотаклау — диал. Ике кул белән тоту, кочаклау …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге